Tiimimme

Meillä on asiakasymmärryksen ja kohderyhmäajattelun mentaliteetti sekä palvelumuotoilun asenne kaikessa mitä teemme. Tiimityöskentely ja yhteiskehittäminen johdon, henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on meille luontainen toimintatapa. Sama toimintatapa kuvastuu myös valmennuksissamme.

Birgit Eskelinen

Birgit Eskelinen

Autan ja innostan yrittäjiä ja johtoryhmiä näkemään uusia markkinamahdollisuuksia ja liiketoiminnan kehittämisen ratkaisuvaihtoehtoja. Autan myös kehittämään markkinointi- ja myyntitoimintoja asiakaskokemuksen vahvistamiseksi.

Liiketoiminnan, markkinointitoimintojen, palvelujen ja asiakaskokemuksen kehittämisen toteutan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmin sekä pedagogiikkaa soveltaen.

Koulutuksen kehittäjänä olen ollut edistämässä kaikkien oppiasteiden läpi kulkevan eheän yrittäjyyskasvatuksen polun toteuttamista sekä tukemassa oppilaitosten työelämäyhteistyön ja vastavuoroisen kumppanuuden toimintojen kehittämistä.

  • Liiketoiminnan ja koulutuksen kehittäjä, palvelujen konseptoija, palvelumuotoilija, fasilitaattori, valmentaja
  • KTM (markkinointi), ammatillinen opettaja, NTM (näyttötutkintomestari), yrittäjä 2016 alkaen
Marianna Tuomisto

Marianna Tuomisto

Autan niin suurissa linjoissa kuin käytännön tekemisessäkin, kun haasteenasi on brändi, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tuottaminen tai liiketoiminnan kehittäminen.

  • Brändin ja liiketoiminnan kehittäjä, konseptoija
  • BSc in Economics and Business Administration, Master of Business Administration (Econ.), yrittäjä vuodesta 2017
Tiina Silvani

Tiina Silvani

Autan markkinoinnin ja markkinointiviestinnän strategisten ja käytännön haasteiden kanssa. Saat myös apua asiakasnäkökulman löytämiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

  • Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän asiantuntija, projektiammattilainen
  • Yo-merkonomi (markkinointi), MAT, IDM Dig. Cert., yrittäjä vuodesta 2014 alkaen

Kumppaneita