Liiketoiminnan kehittäminen

Yrityssparraus yksin- ja pienyrittäjille

Yrittäjä, sparraamme sinua silloin, kun pohdit, mistä saada uusi suunta tai kasvua bisnekseen. Tai, kun pohdit, miten kehittäisit markkinointia, palveluja ja asiakkuuksia. Sparraus toteutuu dialogina – mahdollisuuksien mukaan myös verkkoneuvotteluina.

Oletpa start up -yrittäjä, yrityksen juuri ostanut tai jatkat jo jonkin aikaa toiminutta yritystä, mahdollisesti johtotiimisi kanssa – ota yhteyttä! Kerro meille haasteistasi ja pyydä tarjous sparrauksesta. Sparraus toteutuu dialogina – mahdollisuuksien mukaan joko tavaten tai verkkoneuvotteluina.

Esimerkkejä sparrausaiheista

 • Liikeidean ja liiketoimintamallin kirkastaminen
 • Liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen
 • Uuden tai uudistuneen bisneksen ideointi ja mallintaminen
 • Asiakasprofiilien mallintaminen
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Asiakkuuksien hoidon suunnitteleminen
 • Asiakkaiden tavoittaminen ja markkinoinnin tehostaminen (ml. vuosikello)
 • Uusien asiakassegmenttien löytäminen
 • Palvelujen konseptointi ja uusien palvelujen ideointi
 • Yrityksen ja palvelujen tunnettuuden parantaminen

Mitä sparraus sisältää?

 • Aloitamme tarkastelemalla yrityksesi liiketoiminnan nykytilaa, tavoitteita ja markkinatilannetta. Tunnistamme yhdessä liiketoimintasi haasteita.
 • Pohdimme ja määrittelemme keskeisimpiä kehityskohteita ja rakennamme niihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Saat ehdotuksistamme kirjallisen yhteenvedon.
 • Autamme sinua varmistamaan, että kehittämisratkaisut muuttuvat arjen toiminnaksi.

Mikäli haasteenasi oleva aihe ei löytynyt esimerkeistämme, kysy sparrausta omasta aiheestasi – sopiva sparraaja saattaa löytyä yhteistyöverkostostamme.
Hinta: räätälöimme sisällön ja keston tarpeesi ja tavoitteidesi mukaan. Esimerkiksi kolme sparrauskertaa à 2 t, 750 € + alv., sis. kirjallisen yhteenvedon.

Räätälöidyt liiketoiminnan kehittämisen palvelut

Tiedätkö, mitä asiakkaasi tarvitsevat? Onko markkinatilanteesi muuttunut ja edessä muutosten aika? Onko tavoitteena kasvu, tarve etsiä uusia asiakaskohderyhmiä tai rakentaa uusia palvelupaketteja? Kun uudistuminen ja kehittäminen ovat yrityksesi tulevaisuuden menestystekijä ja tavoite, nopeutamme tavoitteisiin pääsyä.

Muotoilemme kasvun edellyttämän muutoksen kokonaisvaltaisesti ja oivalluttaen – kasvustrategian, haasteen, tavoitteen, asiakkaat ja henkilöstö huomioiden. Varmistamme, että kehittämisohjelmien tavoitteet ja roadmapit siirtyvät oikeaksi arjen tekemiseksi.

Kehittämistyö lähtee aina ihmisistä. Valjastamme organisaation johdon ja henkilöstön yhteiskehittämiseen sekä kehittämiseen asiakkaan silmin. Syvennymme kasvustrategiaan, tutkimme ja analysoimme toimintojen kehittämiskohteita ja -tavoitteita.

Rakennamme kanssasi asiakkaista, asiakaskokemuksesta ja henkilöstöstä nousevan liiketoiminnan kasvattamisen kokonaiskuvan ja roadmapin. Tuotoksina voivat olla myös asiakasprofiilit ja Service Blueprintit. Fasilitoimme askelmerkkien syntymistä ja kokonaiskuvan muodostumista.
Asiakkaamme ovat todenneet asiantuntijuutemme ja kyvyn tarkastella haasteita asiakkaan silmin tuoneen konkreettista lisänäkemystä. Olemme myös onnistuneet vaikuttamaan erilaisiin ihmisiin kehityksen ja muutoksen aikaansaamiseksi.

Jutellaan lisää!

Yrittäjän sparraus liiketoiminnan kehittämiseen ja uusasiakashankintaan

Markkinoille oli tullut paljon uusia digitaalisia markkinointikeinoja. Yrittäjä koki tarvetta digiuudistumiseen ja markkinoinnin tehostamiseen.

Analysoimme yhdessä yrittäjän kanssa hänen liiketoimintansa strategisia lähtökohtia, palveluja, kohderyhmiä sekä uusasiakashankinnan tapoja. Yhteisen tarkastelun edetessä kehittämiskohteeksi muodostui uusasiakashankinta teemalla ”tule tunnetuksi, tule löydetyksi”.

Yrittäjän tarpeena oli saada etenkin ideoita ja vinkkejä uuden palvelun lanseeraukseen, somekanavien roolituksiin sekä digimarkkinointiin, mm. blogin ja uutiskirjeen käyttöönottoon ja organisointiin.

”Yhteistyö Birgit Eskelisen ja Tiina Silvanin kanssa nosti markkinoinnillista ajattelun tasoani yrittäjänä. He kehittivät rautaisen ammattitaitoisesti, mutta huumorin pilke silmäkulmassa sekä minua yrittäjänä että yritystäni! Ja tulokset näkyvät kysynnässä.”

Tuula Leskelä
toimitusjohtaja
Tulecor Oy
Tuula Leskelä Tulecor Oy
Tulecor Koulutus ja konsultointiyhtiö

Yrittäjän sparraus myynnin kehittämiseksi kohderyhmittäin

Yrittäjän haasteena oli nousta liiketoiminnassa seuraavalle tasolle: kasvattaa myyntiä ja segmentoida potentiaaliset asiakkaat. Nykytilaa kartoittava analysointi alkoi yrittäjän pohdinnoilla hänen liiketoiminnastaan esittämiimme kysymyksiin. Yrityksen nykytilaan ja haasteisiin paneutumalla muodostimme kehityskohteita ja niille kirjallisen toimenpideanalyysin. Yrittäjän sparrauksessa syvennyimme niihin yhdessä.

”Toimenpideanalyysi auttoi minua priorisoimaan kehittämiskohteitani ja kirkastamaan liiketoimintani ydintä. Sain yksityiskohtaisia juuri minun yritykseni toimintaan ja erikoistumiseeni kohdistettuja toimenpide-ehdotuksia.

Lisäksi henkilökohtainen sparrausdialogi syvensi ja avarsi sekä antoi mahdollisuuden kehittää ehdotuksia eteenpäin yhdessä ideoiden. Palvelun myötä säästin aikaa ja sain suoraa, henkilökohtaista tukea ja konkretiaa asioiden eteenpäin viemiseen.”

Sonja Antosalo
yrittäjä
CreatingKind
CreatingKind

Yrittäjän sparraus palvelujen konseptointiin ja sanallistamiseen

Analysoimme yhdessä Mentle Oy:n yrittäjän kanssa hänen liiketoimintansa strategisia lähtökohtia, kilpailutilannetta sekä potentiaalisia kohderyhmiä. Työpajojen edetessä kohderyhmien tarpeet täsmentyivät, palvelujen sisällöt kirkastuivat ja syntyi asiakkaita puhuttelevat myyntiargumentit.

”Sain Birgitiltä ja Tiinalta apua kilpailuetuni kirkastamisessa, asiakaskohderyhmien tarkastelussa sekä palveluiden kirkastamisessa ja sanoittamisessa. Työpajojen jälkeen oli aina tosi hyvä ja kevyt fiilis, kun pääsin sparrauksessa itsekin tarkastelemaan palveluitani eri näkökulmista. Se oli aloittelevalle yrittäjälle silmiä avaavaa ja opettavaista.

Suurin haaste oli palveluiden kiteyttäminen sanalliseen muotoon ja sain siihen valtavasti apua. Ei pelkästään infoa siitä, kuinka tulisi tehdä, vaan he myös tuottivat minulle tekstiä. He saivat nopeasti kiinni ajatuksistani ja pukivat ne asiakkaiden kielelle myyntiargumenteiksi.”

Amy Albrecht
toimitusjohtaja
Mentle Oy