Valmennukset ja koulutukset

Valmennuksia henkilöstölle ja johtotiimeille

Valmennuksemme eivät ole luentoja. Ne ovat toiminnallisia ja henkilöstöä osallistavia. Niissä pureudutaan organisaation toimintojen ja työn kehittämiseen. Valmentaja toimii fasilitaattorina yhteisen näkemyksen kasvattamisessa ja kehittämisen kokonaisuuden suuntaamisessa, valmentamiselle yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Räätälöimme valmennusohjelmat ja sisällöt tarpeen mukaan.

Esimerkkejä aihepiireistämme

  • Asiakaskokemuksen kehittäminen – mitä ja miten?
  • Palvelumuotoilu liiketoiminnan kehittämisen ja palvelujen konseptoinnin välineenä
  • Palvelujen konseptointi
  • Markkinoinnin, markkinointiviestinnän ja myyntitoimintojen kehittäminen asiakaskokemusta vahvistaen
  • Sidosryhmäyhteistyö asiakkuus- ja kumppanuusajatteluun perustuen

Kerro tarpeistasi ja tavoitteistasi – Kysy tarjousta yritysvalmennuksista!

Valmentajana toimiva Birgit Eskelinen on kouluttamisen ammattilainen ja näyttötutkintomestari. Koulutuksissaan hän soveltaa tutkivaa ja toiminnallista opetusotetta sekä coaching ja sparraustyylejä.

”Paljon mielenkiitoista asiaa yrityksen toiminnasta.”
”Kiitos etenkin hyvistä esimerkeistä.”
”Yhteiskeskustelut olivat mielenkiintoisia”

Palautetta Birgitin opiskelijoilta

Birgit is very good with adult students. She has many different techniques on teaching and she’s not afraid to use them all. She’s punctual and reliable. Her knowledge on the subjects she’s teaching, is excellent. New teaching techniques won’t frighten her. She is capable of multitasking with several different subjects, even with one group and with very short teaching period. I can highly recommend her.

Johanna Koski, Student of Birgit’s

Syväjohtaminen® valmennukset

Kuulumme DeepLead Oy:n valmentajaverkostoon. Valmentajanamme toimii Birgit Eskelinen.

Syväjohtaminen® on DeepLead Oy:n Suomessa kehitetty oppimis- ja valmennusohjelma, jonka avulla voidaan kehittää henkilöstön johtamis- ja esimiesosaamista, johtoryhmä- ja tiimityöskentelyä, myynti- ja asiakaspalvelutaitoja, ongelmanratkaisu- ja muutoskyvykkyyttä, työhyvinvointia ja tavoitteellisen vuorovaikuttamisen taitoja. Valmennusohjelma on tarkoitettu esimiehille, johtoryhmille, asiantuntijoille, myyjille ja asiakaspalvelijoille. Osallistujat, työyhteisöt ja kokonaiset organisaatiot saavat konkreettiset mallit ja työkalut toimintakulttuurin muutokselle. Syväjohtaminen®-valmennusohjelmat räätälöidään kunkin organisaation tarpeisiin.

Tutustu tarkemmin DeepLead Oy:n sivuilla, jossa myös valmentajaverkostoon kuuluvien valmentajien esittelyt, tai kysy lisää Birgitiltä

DeepLead

Mentori yrittäjänä opiskelevalle

Kun opiskelet yrittäjän oppisopimuksena omassa yrityksessäsi, tarvitset ohjaajaksesi mentorin. Mentorina toimii toinen, kokenut yrittäjä, jonka ei kuitenkaan tarvitse välttämättä olla samalta alalta. Mentori auttaa kokemuksellaan oppimistavoitteidesi saavuttamisessa, ohjaa, kannustaa ja antaa puolueetonta ja kriittistä palautetta. (Lähde: Mentoripankki)

Birgit Eskelisen mentoriprofiili Mentoripankissa