Parviälyn voimalla menestystä myyntiin ja markkinointiin

Parviälyn voimalla menestystä myyntiin ja markkinointiin

Olipa kyse työ- tai yksityisasioista, on usein rikastuttavaa katsoa asioita useasta näkökulmasta. Kaukaa näkee paremmin, on joku sanonut. Totta on sekin, että toisaalta ammattiosaaminen erikoistuu ja toisaalta taas moninaistuu, ja samanaikaisesti myös kertaantuu  ja vahvistuu yhteenliittymistä. Näin ajattelin, kun itse pohdin omaa yrittäjyyttäni – tunnistin parviälyn voiman. Myös kaksi kollegaani olivat samoilla linjoilla, ja niinpä lyöttäydyimme yhteen Redesign Markkinoinniksi.

Sinulle parviälyily todentuu palveluissamme niin, että saat lisäarvona yhden asiantuntijan sijasta usean ammattilaisen yhteisnäkemyksen kulloiseenkin kehityshaasteeseen. Esimerkiksi jatkojalostamme pöytälaatikkoideoista konkreettisia markkinoinnin ja myynnin toimenpiteitä. Keskinäinen sparrailumme on palvelujemme ydin – parviälyilyssä on voimaa!

Parviälyilemme niin keskenämme, kuin henkilöstösi ja asiakkaidesi kanssa.  Asiakkaasi ja henkilöstösi ollessa parviälyilyn keskiössä, kasvatamme mahdollisuuksia toteuttaa BtoC ja BtoB-ajattelun sijaan H2H-ajattelua (Human to Human – Ihmiseltä ihmiselle). Käytännössä tämä monikerroksinen parviälyily toteutuu workshop-yhteistyössä esimerkiksi silloin, kun henkilöstösi kanssa selvitämme asiakaskokemuksen kehityskohteita ja laadimme niille kehittämissuunnitelman tai markkinointistrategian.

Parviälyn voima – Yhdessä olemme enemmän kuin yksin!