Asiantuntija avuksi

Uusasiakashankinta, markkinoinnin ja palvelujen suunnittelu ja niiden kehittäminen

Onko aikapulaa, eikö omat resurssit riitä uusasiakashankinnan tai markkinoinnin suunnitteluun, palvelujen kehittämiseen tai konseptointiin? Ota avuksi asiantuntija, jotta voit keskittyä omaan substanssiosaamiseen ja ydinliiketoimintaan.

Asiantuntija-apu on ajankohtainen erityisesti silloin, kun

  • on tarve lyhytaikaiseen, projektiluonteiseen markkinoinnin, asiakkuuksien hoitamisen, palvelujen tai liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen,
  • rekrytointi ei ole mahdollista ja omat resurssit ovat rajalliset,
  • on tarve markkinoinnin, tuotteistamisen, palvelujen konseptoinnin tai asiakaskokemuksen kehittämisen erikoisosaamiselle.

Lisäresurssiksi projektipäällikkö

Laadukas projektityö ei kaadu tekijöiden puutteeseen, kun otat lisäresurssiksi kokeneen projektipäällikön. Voit ulkoistaa meille markkinoinnin tai asiakkuuksien hoidon kehittämistehtäviä joko toiminnoittain tai toimeksiannoittain. Työskentelemme henkilöstön lisäresurssina.

Sovitaan yhdessä yhteistyömme kokonaiskestosta, viikko- tai kuukausityömäärästä sekä tavoista ja menetelmistä, joissa kehitämme markkinoinnin tai asiakkuuksien hoitamisen toimintoja. Yhteistyöhömme on mahdollista sisällyttää myös henkilöstön valmentaminen räätälöidyistä aihepiireistä. Katso valmennukset ja koulutukset.

Asiantuntija avuksi markkinointiin

SRV Rakennus Oy:llä oli tarve saada lisäapua markkinoinnin operatiiviseen tekemiseen. Tiina Silvani toimi markkinoinnin projektipäällikkönä vastuualueenaan rakenteilla olevien asuntokohteiden operatiivinen markkinointi, mm. Helsingin Kalasataman tornit.

”Tiina on luotettava, nopea ja yhteistyökykyinen tiimin jäsen, joka otti täysillä vastuun yhteisestä tekemisestä. Tiinalla on kyky kuunnella, analysoida ja ottaa kokonaisvaltainen ote työskentelyyn. Hän on tavoitehakuinen ja ymmärtää liiketoiminnan logiikat, joita vasten hän peilasi, mitä markkinointitoimenpiteitä kulloinkin tarvittiin tavoitteiden saavuttamiseksi. ”

Anna Pyörälä
markkinointipäällikkö
SRV Rakennus Oy