Asiantuntija avuksi

Uusasiakashankinta, markkinoinnin ja palvelujen suunnittelu ja niiden kehittäminen

Onko aikapulaa, eikö omat resurssit riitä uusasiakashankinnan tai markkinoinnin suunnitteluun, palvelujen kehittämiseen tai konseptointiin? Ota avuksi asiantuntija, jotta voit keskittyä omaan substanssiosaamiseen ja ydinliiketoimintaan.

Asiantuntija-apu on ajankohtainen erityisesti silloin, kun

  • on tarve lyhytaikaiseen, projektiluonteiseen markkinoinnin, asiakkuuksien hoitamisen, palvelujen tai liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen,
  • rekrytointi ei ole mahdollista ja omat resurssit ovat rajalliset,
  • on tarve markkinoinnin, tuotteistamisen, palvelujen konseptoinnin tai asiakaskokemuksen kehittämisen erikoisosaamiselle.

Lisäresurssiksi projektipäällikkö

Laadukas projektityö ei kaadu tekijöiden puutteeseen, kun otat lisäresurssiksi kokeneen projektipäällikön. Voit ulkoistaa meille markkinoinnin tai asiakkuuksien hoidon kehittämistehtäviä joko toiminnoittain tai toimeksiannoittain. Työskentelemme henkilöstön lisäresurssina.

Sovitaan yhdessä yhteistyömme kokonaiskestosta, viikko- tai kuukausityömäärästä sekä tavoista ja menetelmistä, joissa kehitämme markkinoinnin tai asiakkuuksien hoitamisen toimintoja. Yhteistyöhömme on mahdollista sisällyttää myös henkilöstön valmentaminen räätälöidyistä aihepiireistä. Katso valmennukset ja koulutukset.

Apua koulutuksen kehittämisen projekteihin

Birgit Eskelinen on toiminut koulutuksen kehittämistehtävissä mm. OKM:n Parasta Palvelua -kehittämisohjelmassa sekä ESR-hankkeissa Lukiot työelämään ja Jatkoväylä. Kysy Birgitiä koulutuksen kehittämiseen (myös ESR-hankkeisiin) projektipäälliköksi, toimintamallien mallintajaksi, fasilitoijaksi, ammatillisen koulutuksen työpaikka-arvioijien kouluttajaksi tai yrittäjäopintoja suorittavan mentoriksi.

Asiantuntija avuksi asiakastarinoihin

Jotta yrittäjän oli mahdollista keskittyä substanssiosaamiseensa, autoimme muodostamaan hänen yrityksensä asiakkuuksista asiakastarinat myynti- ja markkinointitarkoituksiin.

Birgit auttoi meitä rakentamaan meidän ensimmäiset asiakastarinat. Hän haastatteli asiakkaitamme mm. siitä, millaisia haasteita heillä oli ollut, millaisia ratkaisuja heidän kanssaan niihin yhteiskehitimme ja millainen asiakaskokemus heille oli muodostunut. Birgit muotoili asiakastarinamme näiden haastattelujen perusteella. Saimme ryhtiä omaan tekemiseemme, apua asiakasviestintämme sisällöntuotantoon ja sapluunan seuraaviin asiakastarinoihin. Projektin hän hoiti ammattimaisesti ja aikataulussa pysyen.”

Krista Keränen
toimitusjohtaja
Vision Factory Oy
Vision Factory Oy

Asiantuntija avuksi myyntiin

Ulkoistamalla Birgit Eskeliselle osan myynti- ja markkinointitoiminnoistani, sain yritykseeni resurssiksi vastuullisella ja suunnitelmallisella työotteella toimivan ammattilaisen. Aitona tiimipelaajana hän oli rakentamassa yhteistä kokonaisuutta yli toiminta- ja organisaatiorajojen.

Eeva Ek
kustantaja-päätoimittaja, toimitusjohtaja
Terassi Media Oy
Terassi Media Oy

Asiantuntija avuksi markkinointiin

SRV Rakennus Oy:llä oli tarve saada lisäapua markkinoinnin operatiiviseen tekemiseen. Tiina Silvani toimi markkinoinnin projektipäällikkönä vastuualueenaan rakenteilla olevien asuntokohteiden operatiivinen markkinointi, mm. Helsingin Kalasataman tornit.

”Tiina on luotettava, nopea ja yhteistyökykyinen tiimin jäsen, joka otti täysillä vastuun yhteisestä tekemisestä. Tiinalla on kyky kuunnella, analysoida ja ottaa kokonaisvaltainen ote työskentelyyn. Hän on tavoitehakuinen ja ymmärtää liiketoiminnan logiikat, joita vasten hän peilasi, mitä markkinointitoimenpiteitä kulloinkin tarvittiin tavoitteiden saavuttamiseksi. ”

Anna Pyörälä
markkinointipäällikkö
SRV Rakennus Oy